Grupa VI – Zaštita potrošača i zdravlja

Jedna od značajnijih tema u oblasti pregovora sa EU, koja zahtijeva punu pažnju nadležnih institucija i zainteresovane javnosti je zaštita potrošača i zdravlja. Ova radna grupa obuhvata brojne podoblasti, u okviru kojih će u toku 2013/2014 godine, zahvaljujući ekspertima, biti usvojene smjernice za bolje usaglašavanje zakonodavstva Crne Gore sa legislativom EU, ali i zarad sveukupnog prosperiteta crnogorskog društva.

Tema Sesije 1 Radne grupe VI, koja je održana 24. juna 2013. godine, bila je „Nepoštena poslovna praksa i zaštita potrošača”.

Preporuke Sesija 1 Radna grupa VI NKEI 2013-2014

Tema Sesije 2 Radne grupe VI, koja je održana 31. oktobra 2013. godine, bila je  „Kolektivne tužbe za zaštitu prava potrošača (upravne i sudske zabrane)”.

Preporuke Sesija 2 Radna grupa VI NKEI 2013-2014