Grupa IV – Zaštita životne sredine

Različiti aspekti razvoja jednog društva su obuhvaćeni različitim oblastima, dok tema zaštite životne sredine obuhvata sveprožimajući faktor koji je naročito u EU naglašen u vidu održivog razvoja, a standardi zaštite životne sredine su viši nego bilo gdje drugdje u svijetu. S obzirom da će Crna Gora morati da preduzme mjere u pogledu povećanja nivoa zaštite životne sredine, ova grupa je formirana sa ciljem da olakša institucijama sistema i civilnog sektora da sarađuju na tom putu.

Tema Sesije 1 Radne grupe IV, koja je održana 31. maja 2013. godine, bila je „Uspostavljanje osnova za razvoj planova upravljanja vodnim slivovima i implementacija Okvirne direktive o vodama”.

Preporuke Sesija 1 Radna grupa IV NKEI 2013-2014

Tema Sesije 2 Radne grupe IV, koja je održana 22. oktobra 2013. godine, bila je „Administracija i finansiranje procesa uspostavljanja NATURA 2000 ekoloških mreža”.

Preporuke Sesija 2 Radna grupa IV NKEI 2013-2014