Grupa II – Pravda, sloboda i bezbjednost

Radna grupa II formirana je sa ciljem fokusiranja na jedno od prioritetnih pregovaračkih poglavlja, u smislu obima predstojećih obaveza Crne Gore u procesu pristupanja EU. Stoga će ova radna grupa, zahvaljujući iskustvima eksperata, diskutovati o temama iz oblasti pravde, slobode i bezbjednosti, anticipirajući dalji proces reformi i pridruživanja EU. U okviru poglavlja 24, između ostalih, razmatraju se i azil, migracije, vize, borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, što će se odraziti i na izbor tema u narednom periodu.

Tema Sesije 1 Radne grupe II, koja je održana 29. aprila 2013. godine, bila je „Azil”.

Preporuke Sesija 1 Radna grupa II NKEI 2013-2014

Tema Sesije 2 Radne grupe II, koja je održana 24. oktobra 2013. godine, bila je  „Vanjske granice i Šengen”.

Preporuke Sesija 2 Radna grupa II NKEI 2013-2014