Grupa I – Pravosuđe i temeljna prava

S obzirom da je jedno od dva zahtjevnija poglavlja u procesu pristupnih pregovora Crne Gore sa EU, upravo poglavlje 23, Radna grupa I je formirana sa ciljem donošenja preporuka i zaključaka koji će se ticati onih oblasti koje budu procijenjene od strane kopredsjedavajućih, kao i članova i članica, kao prioritetne. Pravosuđe, borba protiv korupcije, temeljna prava, prava državljana EU, samo su neke od tema obuhvaćene ovim poglavljem.

Tema Sesije 1 Radne grupe I, koja je održana 5. juna 2013. godine, bila je „Uloga Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Ombudsmana) kao nacionalnog mehanizma za zaštitu lica lišenih slobode od mučenja i drugih oblika surovog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja”.

Preporuke Sesija 1 Radna grupa I NKEI 2013-2014

Tema Sesije 2 Radne grupe I, koja je održana 3. oktobra 2013. godine, bila je „Normativni i institucionalni okvir za zaštitu i ostvarivanje prava djece sa posebnim osvrtom na postupanje prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom”.

Preporuke Sesija 2 Radna grupa I NKEI 2013-2014