Radne grupe

U okviru NKEI 2013/2014, formirano je šest radnih grupa, u sklopu kojih će predstavnici civilnog sektora i javnih institucija Crne Gore, uz učešće inostranih eksperata i predstavnika međunarodnih institucija, putem otvorene diskusije razmjenjivati argumente i prijedloge, sa ciljem definisanja prepreka na putu evropske integracije, kao i kreiranja odgovarajućih zaključaka i preporuka za njihovo uspješno prevazilaženje. Zavisno od specifične teme, svakoj sesiji će prisustvovati eksperti iz date oblasti, koji će podijeliti svoje znanje i iskustvo sa članovima i članicama radnih grupa. S obzirom da je prvi ciklus realizacije projekta „Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore“ u 2011. i 2012. godini uspješno završen, javila se potreba za otvaranjem novih tema koje će biti naročito važne kao predmet pregovora u predstojećem periodu.

Radna grupa I – Pravosuđe i temeljna prava ,

Radna grupa II – Pravda, sloboda i bezbjednost ,

Radna grupa III – Poljoprivreda, bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i ribarstvo,

Radna grupa IV – Zaštita životne sredine,

Radna grupa V – Konkurencija i

Radna grupaVI – Zaštita potrošača i zdravlja.