Prezentacija NKEI 2013-2014 predstavnicima Evropske komisije

Povodom prezentacije rezultata realizacije projekta Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2013-2014), ali i napretka Crne Gore u procesu evropskih integracija, Evropski pokret u Crnoj Gori se danas sastao sa predstavnicima Evropske komisije u Briselu.

Na sastanku je prezentovan projekat i rad Nacionalne konvencije o Evropskoj integraciji Crne Gore 2013-2014, usvojene preporuke i rezultati rada, saradnja sa državnim institucijama, civilnim društvom i medijima. Predstavnike Komisije je naročito interesovalo pitanje učešća civilnog sektora u procesu evropske integracije Crne Gore, sa akcentom na pojedinačna poglavlja, koja su bila predmet rada NKEI 2013-2014. Naročito je bilo riječi o poglavljima: Pravosuđe i temeljna prava, Poljoprivreda i Konkurencija. Na sastanku je istaknuto i pitanje regionalnog povezivanja i prekogranične saradnje civilnog društva, kao i širenje iskustva NKEI na druge države u regionu.

Crnogorsku delegaciju predstavljali su Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Bisera Turković, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Crnoj Gori i kopredsjedavajuća Radne grupe V – Konkurencija, Mila Brnović, projekt menadžerka u Evropskom pokretu u Crnoj Gori, Vlado Dedović, iz Centra za monitoring i istraživanje, kopredsjedavajući Radne grupe II – Pravda, sloboda i bezbjednost i član Radne grupe za poglavlje 24 i Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora u Kotoru, ekspert za oblast ribarstva.