Pres konferencija – sesije 6

11. marta 2014. godine održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljeno 37 preporuka usvojenih na sesijama koje su održane u periodu od 25. septembra do 12. februara.

Šesti i posljednji krug zasijedanja radnih grupa je bio na sljedeće teme:

RG I: „Zaštita zviždača, postojeći i planirani mehanizmi“

RG II: „Borba protiv računarskog (cyber) kriminala”

RG III: „Problemi ilegalnog ribolova i iskustva u implementaciji regulative I.U.U u ribolovu (IUU – nelegalni, neprijavljeni i neregulisani ribolov)”

RG IV: „Jačanje efikasnosti inspekcijskog nadzora za sprovođenje zakonskih obaveza iz oblasti zaštite životne sredine”

RG V: „Fiskalne mjere državne pomoći

RG VI: „Distanciona trgovina