Pres konferencija – sesije 5

19. novembra 2014. godine održana je pres konferencija za predstavljanje preporuka sa petog kruga sesija NKEI 2013-2014.

Kopredsjedavajući su predstavili 43 preporuke usvojene u periodu 28. jula do 22. oktobra 2014. godine na sljedeće teme:

RG I: „Ljudska prava: Unaprjeđenje sistema primjene alternativnih sankcija i mjera“

RG II: „Prevencija i represija korupcije na graničnim prelazima“

RG IIIUnaprjeđenje kvaliteta sirovog mlijeka i dostizanje evropskih standarda’’

RG IV: „Jačanje sistema reciklaže otpada u Crnoj Gori”

RG VNarušavanje pravila konkurencije usklađenim praksama učesnika na  tržištu“

RG VI: Opšta bezbjednost proizvoda ”.