Grupa IV – Zaštita životne sredine

Različiti aspekti razvoja jednog društva su obuhvaćeni različitim oblastima, dok tema zaštite životne sredine obuhvata sveprožimajući faktor koji je naročito u EU naglašen u vidu održivog razvoja, a standardi zaštite životne sredine su viši nego bilo gdje drugdje u svijetu. S obzirom da će Crna Gora morati da preduzme mjere u pogledu povećanja nivoa zaštite životne sredine, ova grupa je formirana sa ciljem da olakša institucijama sistema i civilnog sektora da sarađuju na tom putu.

Sesija 1

  • TEMA: Konflikti i kompromisi između ekonomije i ekologije u izgradnji HE u Crnoj Gori

Preporuke Sesija 1 Radna grupa IV NKEI 2012

Sesija 2

  • TEMA: Uspostavljanje Natura 2000 ekološke mreže

Preporuke Sesija 2 Radna grupa IV NKEI 2012

SESIJA 3

  • TEMA: Moguće derogacije u vezi sa primjenom graničnih vrijednosti emisija zagađujućih materija u vazduh

SESIJA 4

  • TEMA: Hemikalije

Preporuke Sesija 4 Radna grupa IV NKEI 2012