Grupa II – Pravda, sloboda i bezbjednost

Radne grupe I i II su formirane kako bi se stvorio forum za razmjenu mišljenja vladinog i nevladinog sektora u duhu otvaranja pregovora poglavljima 23 i 24. U okviru poglavlja 24, između ostalih, razmatraju se i azil, migracije, vize, borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, što je dobrim dijelom obuhvaćeno sesijama ove radne grupe.

Sesija 1

  • TEMA: Migracije, azil, vizna politika i državljanstvo

Preporuke Sesija 1 Radna grupa II NKEI 2012

Sesija 2

  • TEMA: Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije

Preporuke Sesija 2 Radna grupa II NKEI 2012

SESIJA 3

  • TEMA: Saradnja u krivičnim i građanskim stvarima

Preporuke Sesija 3 Radna grupa II NKEI 2012

SESIJA 4

  • TEMA: Saradnja u oblasti borbe protiv droga