Grupa I – Pravosuđe i temeljna prava

Radne grupe I i II su formirane kako bi se stvorio forum za razmjenu mišljenja vladinog i nevladinog sektora u duhu otvaranja pregovora poglavljima 23 i 24. Kako se u okviru poglavlja 23 razmatraju pravosuđe, borba protiv korupcije, temeljna prava, prava državljana EU, odlučeno je da se upravo ove oblasti ili neki njihovi aspekti razmatraju na sastancima radnih grupa NKEI 2012.

Sesija 1

  • TEMA: Finansiranje političkih partija

Preporuke Sesija 1 Radna grupa I NKEI 2012

Sesija 2

  • TEMA: Konflikt interesa

Preporuke Sesija 2 Radna grupa I NKEI 2012

Sesija 3

  • TEMA: Sloboda izražavanja

Preporuke Sesija 3 Radna grupa I NKEI 2012

Sesija 4

  • TEMA: Izbor i edukacija sudija

Preporuke Sesija 4 Radna grupa I NKEI 2012