Radne grupe

U skladu sa profesionalnim orijentacijama i poljima rada i aktivnosti pojedinih pozvanih eksperata, određeno je i njihovo članstvo u četiri Radne grupe.

 1. Grupa I – Pravosuđe i temeljna prava (oblasti obuhvaćene pregovaračkim poglavljem 23 – pravosuđe, borba protiv korupcije, temeljna prava, prava državljana EU).
 2. Grupa II – Pravda, sloboda i bezbjednost (oblasti obuhvaćene pregovaračkim poglavljem 24 – azil, migracije, vize, borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma).
 3. Grupa III – Poljoprivreda, bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i ribarstvo.
 4. Grupa IV – Zaštita životne sredine.

Ovakva definicija Radnih grupa i njihovih tema je izraz potrebe da se u njima vode rasprave o onim pitanjima koja su prioritet za demokratsku transformaciju crnogorskog društva, kao i za intenziviranje procesa evropske i evroatlantske integracije Crne Gore.

Prve dvije radne grupe odgovaraju onim oblastima koje su obuhvaćene pregovaračkim poglavljima 23 i 24, pri čemu su članovi i članice prve dvije radne grupe dijelom članovi i članice pregovaračkih skupina. Ovim smo pokušali da stvorimo forum za kvalitetnu debatu koji će rezultirati u razmjeni mišljenja različitih interesnih grupa, kao i setu preporuka koje će za obije strane (vladin i nevladin sektor) biti prihvatljive, s obzirom da se preporuke usvajaju konsenzusom.

Kopredsjedavajući/e Radnih grupa

Svakom Radnom grupom predsjedava 1 kopredsjedavajući/a iz javnog sektora i 1 kopredsjedavajući/a iz civilnog sektora. Uloga kopredsjedavajućih je da vode sjednice i učestvuju u formulisanju zaključaka i preporuka, kao i da pripremaju jedan dio radnih materijala. Kopredsjedavajući su odredili i temu/e prvog zasijedanja Radnih grupa.

 • Kopredsjedavajući Radne grupe I: gospođa Svetlana Rajković, pomoćnica Ministra pravde i gospodin Boris Marić, Centar za građansko obrazovanje.
 • Kopredsjedavajući Radne grupe II: g-din Dragan Pejanović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i g-din Vlado Dedović, Centar za monitoring (CEMI).
 • Kopredsjedavajući Radne grupe III: g-din Branko Bulatović, pomoćnik Ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja i g-din Željko Vidaković, potpredsjednik Unije poslodavaca Crne Gore.
 • Kopredsjedavajuće Radne grupe IV: g-đa Ivana Vojinović, pomoćnica Minstra održivog razvoja i turizma i g-đa Nataša Kovačević, NVO Green Home.

Eksperti izvjestioci

Eksperti izvjestioci su nosioci stručne aktivnosti unutar Radnih grupa i oni/e su zaduženi da pripremaju ekspertsko uvodno izlaganje na početku svake sesije Radne grupe. Ekspert izvjestilac pravi i preliminarne nacrte zaključaka o datoj temi, koje prezentuju na kraju svog izlaganja. Njegovi zaključci ne moraju da budu usvojeni i o njima, kao i svim drugim prijedlozima zaključaka glasaju članovi Radne grupe, prema proceduri glasanja. Ekspert izvjestilac vrši izbor radnih materijala za sesiju Radne grupe i taj material dostavlja Evropskom pokretu u razumnom roku pred odvijanje sesije, na dalju distribuciju svim članovima Radnih grupa. Ekspert izvjestilac se bira iz redova članova Radne grupe, a vanredno se može predložiti i drugo rješenje, ukoliko se većina članova Radne grupe složi sa time. Dužnosti eksperta izvjestioca za vrijeme prve sesije Radnih grupa vanredno su obavljali kopredsjednici/e.

Eksperti izvjestioci za Sesije Radnih grupa NKEI 2012 bili su:

 • Ekspert izvjestilac, g-din Zlatko Vujović, Centar za monitoring (CEMI); TEMA 1: Finansiranje političkih partija (Radna grupa I, Sesija 1, 26. april 2012); TEMA 2: Konflikt interesa (Radna grupa I, Sesija 2, 20. jun 2012)
 • Ekspertkinja izvjestiteljka, g-đa Ana Selić, Centar za monitoring (CEMI); TEMA: Migracije, azil, vizna politika i državljanstvo (Radna grupa II, Sesija 1, 27. april 2012)
 • Ekspert izvjestilac, g-din Dejan Vuković, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija; TEMA: Migracije, azil, vizna politika i državljanstvo (Radna grupa II, Sesija 1, 27. april 2012)
 • Ekspert izvjestilac, g-din Danilo Mrdak, Prirodno-matematicki fakultet, Odsijek za Biologiju, Univerzitet Crne Gore; TEMA: Konflikti i kompromisi između ekonomije i ekologije u izgradnji HE u Crnoj Gori (Radna grupa IV, Sesija 1, 16. maj 2012)
 • Ekspert izvjestilac, g-din Blagoje Grahovac; TEMA: Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije (Radna grupa II, Sesija 2, 19. jun 2012)
 • Ekspert izvjestilac, g-din Dejan Đurović, Uprava policije Crne Gore; TEMA: Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije (Radna grupa II, Sesija 2, 19. jun 2012)
 • Ekspertkinja izvjestiteljka, g-đa Miroslava Vozaryova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovačke; TEMA: Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije – iskustvo Slovačke (Radna grupa II, Sesija 2, 19. jun 2012)
 • Ekspert izvjestilac, g-din Ratko Bataković, Agro-grupa; TEMA: Ruralni razvoj (Radna grupa III, Sesija 2, 21. jun 2012)
 • Ekspert izvjestilac, g-din Vasilije Bušković, Zavod za zaštitu prirode Crne Gore; TEMA: Uspostavljanje Natura 2000 mreže (Radna grupa IV, Sesija 2, 22. jun 2012)

Pravila rada i preporuke za rad u Radnim grupama NKEI 2012 (pdf)