Grupa III – Državne institucije, lokalna samouprava i civilno društvo

U svakom društvu suočenom sa procesom reformi, jedan od ključnih preduslova uspješnosti istih je i saradnja različitih grupa na unutrašnjem planu. U konkretnom slučaju Crne Gore, saradnja Vlade, Parlamenta i drugih državnih institucija na jednoj i NVO, medija, akademskih radnika, sindikata i drugih struktura civilnog društva, na drugoj strani, prepoznata je kao motor promjena u budućnosti. Kroz tri Sesije, članovi i članice Radne grupe III su obradili aspekte ove saradnje:

Sesija I

 • TEMA: Učešće civilnog društva u u procesima donošenja i sprovođenja javnih politika.

Preporuke i zaključci – Radna grupa III Sesija I (pdf)

Sesija II

 • TEMA: Finansiranje organizacija civilnog društva iz javnih fondova u Crnoj Gori (ekspert izvjestilac – gospodin Goran Đurović, samostalni ekspert za civilno društvo).

Preporuke i zaključci – Radna grupa III Sesija II (pdf)

Sesija III

 • TEMA: Mediji u Crnoj Gori: stanje i perspektive razvoja (ekspert izvjestilac, gospodin Duško Vuković).

Preporuke i zaključci – Radna grupa III Sesija III (pdf)

Završni izvještaj o Ciklusu 1 Nacionalne konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore (pdf)

Članovi i članice Radne grupe III:

 • Ana Novaković, izvršna direktorica, (zamjena: Marina Vuković), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
 • Goran Đurović, RA, TACSO
 • Ivana Vujović, izvršna direktorica, OKC Juventas
 • Darko Ivanović, urednik i voditelj, IN TV
 • Duška Pejović, urednica i voditeljka, Atlas TV
 • Željko Ivanović, izvršni direktor, Dnevne novine”VIJESTI”
 • Neđeljko Rudović, zamjenik glavnog urednika, Dnevne novine”VIJESTI”
 • Srđan Kusovac, glavni i odgovorni urednik, Dnevne novine “POBJEDA”
 • Ljiljana Raičević, izvršna direktorica, Sigurna Ženska kuća
 • Biljana Zeković, izvršna direktorica, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
 • Gordana Jovanović, savjetnica za odnose sa javnošću, Predsjednik Vlade Crne Gore
 • Ana Radusinović, službenica, Ministarstvo pravde
 • Tamara Popović, PR, Ministarstvo odbrane
 • Remzija Ademović, savjetnica, Ministarstvo rada i socijalnog staranja
 • Novo Radović, pomoćnik Direktora iz Sektora kontrola, Poreska uprava
 • Marija Jovović, načelnica PR službe, Uprava carina
 • Jelena Milić, PR Uprave, Uprava za igre na sreću
 • Nada Radulović, Zavod za zbrinjavanje izbjeglica
 • Bosiljka Dumović, Direkcija za zaštitu tajnih podataka
 • Sergej Sekulović, Skupština Crne Gore
 • Zdenka Perović, sekretarka, Ombudsman u Crnoj Gori
 • Sandra Obradović, Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG)
 • Danka Latković, predsjednica, Vladina kancelarija za saradnju sa NVO
 • Milka Tadić Mijović, urednica, Nedjeljnik “MONITOR”
 • Maja Kostić Mandić, predavač, Pravni fakultet
 • Nenad Koprivica, izvršni direktor, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)
 • Aleksandar Dedović, član Upravnog Odbora, NVO ALFA CENTAR
 • Anica Maja Boljević, izvršna direktorica, Fond za aktivno građanstvo (FAKT)
 • Sanja Elezović, ekspertkinja civilnog društva
 • Božena Jelušić, ekspertkinja civilnog društva
 • Milisav Mimo Korać, izvršni direktor, Savez “Naša inicijativa”
 • Milan Šaranović, v.d. izvršnog direktora, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)
 • Duško Vuković, urednik i osnivač, Prve crnogorske nezavisne novine (PCNEN)
 • Nevena Čabrilo, rukovodilac Odsjeka za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću, Zavod za školstvo
 • Radojica V. Bulatović, izvršni direktor, Institut za medije Crne Gore
 • Tatjana Vukosavović, Savez sindikata Crne Gore
 • Nazif Velić, NVO Novi Horizont
 • Bogdan Bojović, Ministarstvo ekonomije