Grupa I – Vladavina prava

Imajući u vidu važnost vladavine prava kao oblasti u kojoj bi Crna Gora trebalo da sprovede reforme u cilju približavanja standardima Evropske unije, ali i profilisanja kao moderne demokratske države, Radna grupa I, bavila se nizom tema koje su prepoznate kao klučne u sklopu tri Sesije:

Sesija I

 • TEMA 1: Analiza potreba za izmjenom Ustava u dijelu koji uređuje sud (glava 5) i tužilaštvo (8), na osnovu analize Ministarstva pravde i odgovarajućih odredbi iz mišljenja Venecijanske komisije.
 • TEMA 2: Razmatranje prijedloga rješenja o izboru: a) predsjednika Vrhovnog suda i b) Vrhovnog državnog tužioca

Preporuke i zaključci Radne grupe I sa Sesije I (pdf)

Sesija II

 • TEMA: Razmatranje prijedloga rješenja o izboru: a) predsjednika Vrhovnog suda b) Vrhovnog državnog tužioca c) Sudskog savjeta d) Tužilačkog savjeta.

Preporuke i zaključci Radne grupe I sa Sesije II (pdf)

Sesija III

 • TEMA 1: Nastavak rada sa sesije 1 i 2: A) Prijedlozi za reformu sastava i načina izbora Sudskog i Tužilačkog savjeta; B) Utvrđivanje konkretnih prijedloga za načine izbora predsjednika Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i ostalih tužilaca.
 • TEMA 2: Borba protiv korupcije, stanje i perspektive u Crnoj Gori (ekspert izvjestilac, gospodin Zlatko Vujović, CEMI).

Preporuke i zaključci Radne grupe I sa Sesije III (pdf)

Završni izvještaj o Ciklusu 1 Nacionalne konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore (pdf)

Članovi i članice Radne grupe I:

 • Daliborka Uljarević, izvršna direktorica, Centar za građansko obrazovanje (CGO)
 • Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora, Centar za monitoring (CEMI)
 • Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica, Akcija za ljudska prava (HRA)
 • Ivan Mašulović, savjetnik za bezbjednosne integracije, Predsjednik Vlade Crne Gore
 • Branka Lakočević, pomoćnica ministra za pravosuđe kopredsjedavajuća, Ministarstvo pravde
 • Ana Vuletić, načelnica, Uprava carina
 • Milan Radulović, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Željko Nedović, rukovodioc grupe u Odsjeku za suzbijanje privrednog kriminaliteta, Uprava policije
 • Jelena Popović, Skupština Crne Gore
 • Marijana Laković, zamjenica ombudsmana, Ombudsman u Crnoj Gori
 • Aleksandar Mitrović, rukovodilac Sektora za pravne, finansijske i opšte poslove, Privredna komora Crne Gore
 • Petar Stojanović, sudija, Vrhovni sud Crne Gore
 • Stojanka Radović, zamjenica Vrhovne državne tužiteljke, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore
 • Blagoje Grahovac, ekspert civilnog društva
 • Sandra Krstović, savjetnica u sektoru za poslove javnih nabavki za koordinaciju NPI, Direkcija za javne nabavke
 • Vuk Maraš, direktor monitoring programa, Mreža za afirmaciju NVO sektora – MANS
 • Žarko Rakčević, FORUM 2010
 • Momir Miličković, glavni poreski inspektor, Poreska uprava
 • Aleksa Tatar, Savez sindikata Crne Gore
 • Željko Burić, zamjenik Generalnog sekretar, Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG)
 • Marija Žugić, savjetnica za međunarodnu saradnju, Državna revizorska institucija (DRI)
 • Petar Kankaraš, predsjednik, Udruženje pravnika Crne Gore
 • Zdravko N. Begović, predsjednik, Advokatska komora Crne Gore
 • Branislav Radulović, član Senata, Državna revizorska institucija (DRI)
 • Iva Šćepanović, Ministarstvo ekonomije
 • Aleksandar Saša Zeković, istraživač, Fondacija za stipendiranje Roma