Dvodnevna sesija Radne grupe II

4-5. februara 2015. godine održana je dvodnevna sesija Radne grupe II (Pravda, sloboda i bezbjednost) na temu „Borba protiv računarskog (cyber) kriminala”. Naime, sesija je otvorena uvodnim riječima kopredsjedavajućih, Dragana Pejanovića, sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova i Vlada Dedovića, direktora pravnog odjeljenja u Centru za monitoring i istraživanje CEMI. Potom je domaći ekspert, Jakša Backović, glavni inspektor za borbu protiv sajber kriminala u Upravi policije, predstavio trenutno stanje u ovoj oblasti, kao i mogućnosti unaprjeđenja ove oblasti u budućnosti. Nakon njega, Toni Kastelic, šef Centra za računarska istraživanja u Kriminalističkoj policiji Slovenije je predstavio situaciju u Sloveniji i proces EU integracije u ovoj oblasti.

Drugog dana je organizovan dodatni ekspertski dan, kada su prisutni imali priliku da čuju više o najvećim slučajevima iz prakse kako iz slovenačkog tako i šireg međunarodnog iskustva na bazi kojih je praktično pokazano funkcionisanje evropskih i međunarodnih službi za ovu oblast.