Prezentacija NKEI 2013-2014 predstavnicima Evropske komisije

Povodom prezentacije rezultata realizacije projekta Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2013-2014), ali i napretka Crne Gore u procesu evropskih integracija, Evropski pokret u Crnoj Gori se danas sastao sa predstavnicima Evropske komisije u Briselu.

Na sastanku je prezentovan projekat i rad Nacionalne konvencije o Evropskoj integraciji Crne Gore 2013-2014, usvojene preporuke i rezultati rada, saradnja sa državnim institucijama, civilnim društvom i medijima. Predstavnike Komisije je naročito interesovalo pitanje učešća civilnog sektora u procesu evropske integracije Crne Gore, sa akcentom na pojedinačna poglavlja, koja su bila predmet rada NKEI 2013-2014. Naročito je bilo riječi o poglavljima: Pravosuđe i temeljna prava, Poljoprivreda i Konkurencija. Na sastanku je istaknuto i pitanje regionalnog povezivanja i prekogranične saradnje civilnog društva, kao i širenje iskustva NKEI na druge države u regionu.

Crnogorsku delegaciju predstavljali su Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Bisera Turković, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Crnoj Gori i kopredsjedavajuća Radne grupe V – Konkurencija, Mila Brnović, projekt menadžerka u Evropskom pokretu u Crnoj Gori, Vlado Dedović, iz Centra za monitoring i istraživanje, kopredsjedavajući Radne grupe II – Pravda, sloboda i bezbjednost i član Radne grupe za poglavlje 24 i Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora u Kotoru, ekspert za oblast ribarstva.

Prezentacija NKEI 2013-2014 Evropskom parlamentu

Evropski pokret u Crnoj Gori se danas sastao sa predstavnicima Evropskog parlamenta u Briselu. Povod sastanka je bila prezentacija rezultata realizacije projekta Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2013-2014), ali i napretka Crne Gore u procesu evropskih integracija, koja se održava 26. i 27. marta. Sastanku su prisustvovali kako poslanici u Evropskom parlamentu, Charles Tannock, Anneliese Dodds, Tanja Fajon i Jozo Radoš, tako i predstavnici Parlamenta koji se bave temom proširenja.

Crnogorsku delegaciju predstavljali su Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Bisera Turković, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Crnoj Gori i kopredsjedavajuća Radne grupe V – Konkurencija, Mila Brnović, projekt menadžerka u Evropskom pokretu u Crnoj Gori, Vlado Dedović, iz Centra za monitoring i istraživanje, kopredsjedavajući Radne grupe II – Pravda, sloboda i bezbjednost i član Radne grupe za poglavlje 24 i Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora u Kotoru, ekspert za oblast ribarstva.

Na sastanku je prezentovan projekat i rad Nacionalne konvencije o Evropskoj integraciji Crne Gore 2013-2014, usvojene preporuke i rezultati rada, saradnja sa državnim institucijama, civilnim društvom i medijima. Parlamentarce je naročito interesovalo pitanje slobode medija u Crnoj Gori, saradnja sa Skupštinom u okviru projekta, kao i oblast finansiranja političkih partija. Gospodin Tannock je istakao da je impresioniran radom Nacionalne konvencije kao i količinom i sveobuhvatnošću preporuka, kao i činjenicom da je veliki broj njih uvažen od strane državnih institucija.

Poslanica Anneliese Dodds je izjavila: „Veoma sam impresionirana aktivnostima koj su preduzete u okviru Konvencije do sada. Od velike je važnosti da su eksperti iz niza različiti oblasti, kao i iz NVO-a, i da je i civilno društvo uključeno u debatu o procesu pridruživanja. Stoga sam veoma zadovoljna što sam danas vidjela dio rezultata rada Konvencije, i radujem se da čujem više o tome u budućnosti.“

Danas će se u popodnevnim časovima održati i sastanak sa civilnim društvom u Briselu, kojima će takođe biti predstavljeni rezultati rada, ali i diskutovano o saradnji civilnog društva sa državnim institucijama. To će biti odlična prilika da se uporedi rad i aktivnosti civilnog društva u Evropskoj uniji i u Crnoj Gori i razmijene iskustva, kao i da se civilnom društvu EU predstavi rad organizacija u Crnoj Gori i napori u procesu sprovođenja reformi.

Drugog radnog dana održaće se sastanak sa predstavnicima Evropske komisije, Direktorata za proširenje, kao i drugih direktorata koji se bave oblastima rada Nacionalne konvencije.

Održana Plenarna konferencija Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2013-2014)

U četvrtak, 19. marta, u Skupštini Crne Gore, u Plenarnoj sali, Evropski pokret u Crnoj Gori i Ambasada Republike Slovačke u Crnoj Gori su održali završnu Konferenciju povodom predstavljanja rezultata realizacije projekta “Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2013-2014)”.

Učesnici plenarne konferencije su bili visoki zvaničnici iz Crne Gore i Evropske unije. Konferenciju su otvoriti Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine Crne Gore i  Igor Lukšić, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija i predsjedavajući Predsjedništvom NKEI 2013-2014. Takođe, na konferenciji su govorili Miroslav Lajčak, ministar vanjskih poslova Republike Slovačke, NJ.E. Mitja Drobnič, šef delegacije EU u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori i  Alexander Duleba, direktor Istraživačkog centra Slovačke asocijacije za spoljnu politiku.

Nakon pozdravnih obraćanja, kopredsjedavajući radnih grupa su predstavili rezulate rada sa prethodnih 36 sesija. Na Plenarnoj konferenciji predstavljena je i publikacija sa rezultatima projekta za 2013. i 2014, koja sadrži rezultate monitoringa usvojenih preporuka, po radnim grupama, uključujući i sve zaključke i preporuke za društvene i državne strukture koje su uključene u proces evropske integracije Crne Gore.

Pres konferencija – sesije 6

11. marta 2014. godine održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljeno 37 preporuka usvojenih na sesijama koje su održane u periodu od 25. septembra do 12. februara.

Šesti i posljednji krug zasijedanja radnih grupa je bio na sljedeće teme:

RG I: „Zaštita zviždača, postojeći i planirani mehanizmi“

RG II: „Borba protiv računarskog (cyber) kriminala”

RG III: „Problemi ilegalnog ribolova i iskustva u implementaciji regulative I.U.U u ribolovu (IUU – nelegalni, neprijavljeni i neregulisani ribolov)”

RG IV: „Jačanje efikasnosti inspekcijskog nadzora za sprovođenje zakonskih obaveza iz oblasti zaštite životne sredine”

RG V: „Fiskalne mjere državne pomoći

RG VI: „Distanciona trgovina

Dvodnevna sesija Radne grupe III

Posljednja sesija Radne grupe III (Poljoprivreda, bezbjednost proizvoda, veterinarska i fitosanitarna politika i ribarstvo), ujedno i posljednja sesija NKEI 2013-2014, održana je 11. i 12. februara u zgradi Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija na temu „Problemi ilegalnog ribolova i iskustva u implementaciji regulative I.U.U u ribolovu (IUU – nelegalni, neprijavljeni i neregulisani ribolov)”. Kopredsjedavajuće, Danijela Stolica, pomoćnica Ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, Pregovarač za Poglavlja 11, 12 i 13 i Vesna Maraš, direktorica razvoja „13. jul Plantaže”, su predstavile temu za rad i pozdravile sve prisutne. Nakon toga su uslijedila prezentacije eksperata, gospodina Deniza Frljučkića, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i gospodina Jurice Aunedija, višeg ribarskog inspektora u Odsijeku Zadar. Gospodin Frljučkić je govorio o trenutnom stanju u Crnoj Gori u oblasti nelegalnog ribolova, ali i stepenu usklađenosti sa Regulativom. Gospodin Aunedi se fokusirao na hrvatsko iskustvo i metode implementacije koje su oni koristili. Rezultat dvodnevnoj rada su preporuke koje će u narednom periodu biti poslate svim nadležnim subjektima.

Dvodnevna sesija Radne grupe II

4-5. februara 2015. godine održana je dvodnevna sesija Radne grupe II (Pravda, sloboda i bezbjednost) na temu „Borba protiv računarskog (cyber) kriminala”. Naime, sesija je otvorena uvodnim riječima kopredsjedavajućih, Dragana Pejanovića, sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova i Vlada Dedovića, direktora pravnog odjeljenja u Centru za monitoring i istraživanje CEMI. Potom je domaći ekspert, Jakša Backović, glavni inspektor za borbu protiv sajber kriminala u Upravi policije, predstavio trenutno stanje u ovoj oblasti, kao i mogućnosti unaprjeđenja ove oblasti u budućnosti. Nakon njega, Toni Kastelic, šef Centra za računarska istraživanja u Kriminalističkoj policiji Slovenije je predstavio situaciju u Sloveniji i proces EU integracije u ovoj oblasti.

Drugog dana je organizovan dodatni ekspertski dan, kada su prisutni imali priliku da čuju više o najvećim slučajevima iz prakse kako iz slovenačkog tako i šireg međunarodnog iskustva na bazi kojih je praktično pokazano funkcionisanje evropskih i međunarodnih službi za ovu oblast.

Dvodnevna sesija Radne grupe IV

Sesija 6 Radne grupe IV (Zaštita životne sredine), posljednja sesija u ove radne grupe, održana je 17. i 18. decembra 2014. godine u zgradi Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija na temu „Jačanje efikasnosti inspekcijskog nadzora za sprovođenje zakonskih obaveza iz oblasti zaštite životne sredine”. Sesiju su otvorile kopredsjedavajuće, Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene Ministarstva održivog razvoja i turizma, šefica Radne grupe za Poglavlje 27 i Nataša Kovačević, koordinatorka programa za životnu sredinu NVO Green Home, članica Radne grupe za Poglavlje 27.

O iskustvu Hrvatske ali i Evropske unije, oba dana je govorio gospodin Ivan Pušić, inspektor zaštite okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, koji ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti. On je govorio o pravnom okviru, uređenju inspekcije, kao i primjerima iz prakse. Na bazi njegovih preporuka, a uz doprinos svih prisutnih, kao i Ekološke inspekcije Crne Gore, usvojene su preporuke koje će biti upućene svim relevantnim akterima.

Dvodnevna sesija Radne grupe V

Posljednja u nizu sesija Radne grupe V (Konkurencija) u okviru NCEI 2013-2014 je održana 21. i 22. novembra u zgradi Ministarstva održivog razvoja i turizma. Tema ove sesije bila je Fiskalne mjere državne pomoći“ i na ovu temu je o fiskalnoj državnoj pomoći u EU i Slovačkoj govorio gospodin Martin Vlačinski, analitičar Instituta za ekonomske i društvene studije (INESS).

Drugi dan je gospodin Vlačinski nastavio sa prezentacijom, fokusirajući se prevashodno na ocjenu stanja i prijedloge za unaprjeđenje istog. Takođe, predsjednik Komisije za kontrolu državne pomoći, Mitar Bajčeta, bio je domaći ekspert i u svojoj prezentaciji je ponudio osvrt kako na pravne akte, tako i na iskustvo u praksi u ovoj oblasti. Na bazi prijedloga preporuka oba eksperta, prisutni su usvojili nacrt preporuka koji će biti poslat svim relevantnim institucijama.

“Fiscal Measures of State Aid” and the first day was focused on fiscal state aid in EU and Slovak experience. Both presentations were held by Mr. Martin Vlachynsky, analyst in Institute of Economic and Social Studies (INESS)

Pres konferencija – sesije 5

19. novembra 2014. godine održana je pres konferencija za predstavljanje preporuka sa petog kruga sesija NKEI 2013-2014.

Kopredsjedavajući su predstavili 43 preporuke usvojene u periodu 28. jula do 22. oktobra 2014. godine na sljedeće teme:

RG I: „Ljudska prava: Unaprjeđenje sistema primjene alternativnih sankcija i mjera“

RG II: „Prevencija i represija korupcije na graničnim prelazima“

RG IIIUnaprjeđenje kvaliteta sirovog mlijeka i dostizanje evropskih standarda’’

RG IV: „Jačanje sistema reciklaže otpada u Crnoj Gori”

RG VNarušavanje pravila konkurencije usklađenim praksama učesnika na  tržištu“

RG VI: Opšta bezbjednost proizvoda ”.

Održana dvodnevna sesija Radne grupe VI

Dvodnevna sesija Radne grupe VI – Zaštita potrošača i zdravlja, održana je 30. i 31. oktobra 2014. u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija. Ova sesija, koja je ujedno i posljednja u ovom ciklusu projekta, bile je posvećena temi: „Distanciona trgovina”.

U okviru prvog dana radna grupa je imala priliku čuti izlaganja ekspertkinje iz Slovenije, gospođe Andrejke Grlić, glavne tržišne inspektorke, koja je detaljno predstavila novu direktivu EU u ovoj oblasti i upoređivala je sa postojećim zakonskim rješenjima u Crnoj Gori. Gospođa Grlić je takođe dala analizu direktive u pogledu njenih nejasnoća i iste detaljnije objasnila kroz primjere iz prakse Republike Slovenije. Njeno izlaganje je otvorilo mnoga pitanja učesnika uz moderaciju kopresjedavajućih gospođe Rade Marković, Uprava za inspekcijske poslove, i gospodina Zvezdana Čađenovića,Unija poslodavaca Crne Gore.

Drugi dan Radne grupe VI započet je prezentacijom domaćeg eksperta, gospodina Željka Mićovića, glavnog inspektora za usluge informacionog društva u Upravi za inspekcijske poslove, koji je predstavio osnovne probleme sa kojima se organi u Crnoj Gori susrijeću u pogledu zloupotreba u distancionoj trgovini. Nakon njegovog izlaganja uslijedila je još jedna prezentacija strane ekspertkinje, gospođe Andrejke Grlić, koja je iskoristila ovo izlaganje da se dodatno osvrne i na finansijski aspekt ove teme, kao i da da set preporuka o konrektnim izmjenama postojećeg zakonodavstva u Crnoj Gori. Potom je uslijedila i diskusija koja je rezultirala donošenjem preporuka.